Sunday, 26/09/2021 - 13:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ô Lâm

Quyết định ban biên tập và quản trị website năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GD-ĐT TRI TÔN

TRƯỜNG THCS Ô LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29(b) /QĐ-THCS

                  Ô Lâm, ngày 01tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban biên tập và quản trị website

năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS Ô LÂM

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệTrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định tại Điều 11. Điểm d Nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập và quản trị Website gồm:

- Trưởng ban: Chau Mô Ni Sóc Kha

- Phó ban phụ trách nội dung thông tin: Nguyễn Thị Cẩm Thuý

- Uỷ viên phụ trách kỹ thuật Website: Trương Minh Thạnh

- Cộng tác viên:

          1. Bùi Văn Hùng            - Tổ trưởng           - Thành viên

          2. Nguyễn Hữu Hạnh     - Tổ trưởng           - Thành viên

          3. Đặng Huy Cường       - Tổ trưởng           - Thành viên

          4. Chau Sâm Bô            - Tổ trưởng           - Thành viên

          5. Vanh Ma Lai              - TPT Đội             - Thành viên

          6. Võ Minh Thông                   - Kế toán              - Thành viên

          7. Chau Rát Ta Na                  - Văn thư              - Thành viên

 

          Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập và quản trị Website cụ thể trong quy chế kèm theo. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

                                       http://thcsolam.pgdtriton.edu.vn/

          Điều 3: Các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

                                

HIỆU TRƯỞNG

          - Như Điều 1;

 

 

          - Lưu VP.

 

 

  
  

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 218
Năm 2021 : 2.998